Regeling compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Naast de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 treedt op 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Deze regeling beoogt een einde te maken aan ‘slapende dienstverbanden’. Wat dit precies inhoudt en wat...

Verhuizen met de kinderen na een echtscheiding, kan dat?

Na een echtscheiding worden de kaarten opnieuw geschud en verhuizen veel mensen. Een nieuwe start, teveel herinneringen in de voormalig echtelijke woning of financieel gezien moet er naar andere huisvesting worden gezocht. Daarnaast kan een beslissing om te verhuizen...