Het financieringsvoorbehoud bij de koop van een woning

Het financieringsvoorbehoud bij de koop van een woning

Het financieringsvoorbehoud   In de koopovereenkomst voor de koop van een woning wordt vaak een financieringsvoorbehoud opgenomen. Het financieringsvoorbehoud geeft de koper een uitweg in de situatie dat hij geen financiering kan krijgen. Als het beroep op het...

Zwarte inkomsten zijn relevant bij het berekenen van partneralimentatie

Zwarte inkomsten zijn relevant bij het berekenen van partneralimentatie

Bij het berekenen van de alimentatie speelt de hoogte van het inkomen van beide partijen een grote rol. Het inkomen is niet alleen bepalend voor de behoefte van de alimentatiegerechtigde maar ook voor de draagkracht van de alimentatieplichtige. In veel gevallen is het...

Het ontnemen van een corporate opportunity

Het ontnemen van een corporate opportunity

Gepubliceerd arrest Het gerechtshof te Amsterdam heeft een interessant arrest gewezen in het voordeel van de onderneming die is bijgestaan door Punt & Van Hapert Advocaten (JOR 2020/110). Het hof heeft geoordeeld dat de...

Force majeure or contract amendments due to Corona

Force majeure or contract amendments due to Corona

Legal opportunities to mitigate financial losses from the corona outbreak Because of the corona virus outbreak and the subsequent governmental responses, it is expected that businesses will not (fully and timely) fulfil their contractual obligations. At present this...

Overmacht of contractwijziging door Corona

Overmacht of contractwijziging door Corona

Juridische mogelijkheden om nadelige financiële gevolgen van het coronavirus te beperken Coronavirus en contractuele verplichtingen Door de uitbraak van het coronavirus en daarmee gepaard gaande verstrekkende maatregelen, zullen veel ondernemers hun contractuele...

Het coronavirus en het arbeidsrecht: belangrijke vragen beantwoord

Het coronavirus en het arbeidsrecht: belangrijke vragen beantwoord

We kunnen er inmiddels niet meer omheen: het coronavirus beheerst de wereld en ook Nederland. De gevolgen hiervan strekken verder dan alleen het medische vlak: het raakt ook werkgevers en werknemers. Want hoe zit het bijvoorbeeld met recht op loondoorbetaling bij...

Bestuurdersaansprakelijkheid in het zicht van faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid in het zicht van faillissement

Geen persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder bij selectieve betalingen aan schuldeisers na aanvraag van het faillissement Hoge Raad In een recent arrest heeft de Hoge Raad bepaald dat een bestuurder van een vennootschap niet persoonlijk aansprakelijk is...

Regeling compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Regeling compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Naast de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 treedt op 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Deze regeling beoogt een einde te maken aan ‘slapende dienstverbanden’. Wat dit precies inhoudt en wat...

Verhuizen met de kinderen na een echtscheiding, kan dat?

Verhuizen met de kinderen na een echtscheiding, kan dat?

Na een echtscheiding worden de kaarten opnieuw geschud en verhuizen veel mensen. Een nieuwe start, teveel herinneringen in de voormalig echtelijke woning of financieel gezien moet er naar andere huisvesting worden gezocht. Daarnaast kan een beslissing om te verhuizen...

Op vakantie met de kinderen zonder toestemming van de ex-partner?

Op vakantie met de kinderen zonder toestemming van de ex-partner?

De zomervakantie staat weer voor de deur. Het is de tijd dat veel ouders met hun kinderen op vakantie gaan. Er is soms alleen een probleem. De achterblijvende ouder (gezamenlijk ouderlijk gezag) geeft geen toestemming om met de kinderen op reis te gaan. Vaak wanneer...

Omgang kinderen met beide ouders

Omgang kinderen met beide ouders

Zorgregeling vaststellen Na een echtscheiding kan het vaststellen van een zorgregeling voor de kinderen voor discussie zorgen. Beide ouders met of zonder ouderlijk gezag hebben hun eigen visie over welke zorgregeling in belang van de kinderen is. Soms komen ouder er...