De verstoorde verstandhouding is volledig te wijten aan werkgever. Naast een transitievergoeding is werkgever een billijke vergoeding verschuldigd van EUR 125.000,–. De kantonrechter neemt in aanmerking het bijzonder kwetsend te vinden dat de werknemer, na lange tijd krachtloos gefunctioneerd te hebben, enkele jaren voor zijn pensionering plotseling en ten onrechte in een situatie wordt gebracht die daarmee volledig dissoneert en geen andere herstelmogelijkheid kent dan deze vergoeding. Het is een waarschuwing voor werkgever en andere werkgevers in situaties als deze zorgvuldiger met de terechte belangen van een individuele werknemer om te gaan, ook wanneer de verhoudingen met andere werknemers daardoor problematisch zou kunnen worden.