Werknemer (statutair bestuurder) is ziek als gevolg van een burn-out. Volgens de bedrijfsarts is terugkeer in de eigen functie mogelijk. Werkgever wenst geen terugkeer en doet een beëindigingsvoorstel. Werknemer wijst dat af. Volgens bedrijfsarts is er een arbeidsconflict dat dient te worden opgelost. De bedrijfsarts stelt een gesprek voor, maar in plaats daarvan wordt in de aandeelhoudersvergadering besloten tot ontslag. Werknemer acht voor het ontslag geen redelijke grond aanwezig en vordert betaling van de transitievergoeding en billijke vergoeding ter hoogte van EUR 141.500,–. Dat wordt toegewezen. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld nu werknemer als gevolg van de handelwijze van werkgever is belet zijn werkzaamheden op te pakken.

www.pvhadvocaten.nl/news