Vader hertrouwt en wenst dat zijn dochter daarbij aanwezig is. Moeder werkt niet mee. Vader vordert moeder te veroordelen tot medewerking aan het laten bijwonen van de minderjarige van de bruiloft van de vader op straffe van een dwangsom van EUR 15.000,–. Moeder heeft op een e-mail van vader met het verzoek niet gereageerd. Via de minderjarige en de mentor van de minderjarige heeft vader vernomen dat moeder niet meewerkt, omdat zij een gepland weekendje weg met de minderjarige in dat weekend niet kosteloos kan annuleren. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de minderjarige bij vader aanwezig moet kunnen zijn. Het is niet in haar belang om buitengesloten te worden van de festiviteiten. Het huwelijk van vader is iets unieks, een weekendje weg niet. De voorzieningenrechter vermoedt op basis van uitlatingen van moeder dat zij niet vrijwillig aan veroordeling zal voldoen en wijst de dwangsom van EUR 15.000,– toe. Daarnaast wordt de moeder veroordeeld in de proceskosten. Moeder heeft ervoor gezorgd dat het opstarten en voltooien van de kort geding procedure nog de enige mogelijkheid was om tijdig de aanwezigheid van de minderjarige op het huwelijk van vader te garanderen.