• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Beslaglegging en executie

Indien een gerechtelijke instantie een vonnis heeft gewezen waarin uw vorderingen zijn toegewezen, dan beschikt u middels het vonnis over een zogenoemde executoriale titel. Voor de tenuitvoerlegging van het vonnis kan een deurwaarder op grond van een dergelijke titel executiemaatregelen treffen. Heeft de toegewezen vordering bijvoorbeeld betrekking op de betaling van een geldsom dan kan een deurwaarder executoriaal beslag leggen op een bankrekening, aandelen, salaris, inventaris of onroerend goed van de schuldenaar. Wij kiezen samen met onze cliënt de meest geschikte wijze van tenuitvoerlegging.

De executie van een vordering en het leggen van beslag kan ingrijpende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de geëxecuteerde, bijvoorbeeld omdat bankrekeningen van de schuldenaar worden geblokkeerd totdat het saldo is afgedragen. Een ander voorbeeld is dat het leggen van executoriaal beslag op onroerend goed tot gevolg heeft dat de schuldenaar het object niet meer kan leveren aan een ander en ook niet kan bezwaren, bijvoorbeeld met een hypotheek. Uiteindelijk kan de geëxecuteerde zelf de eigendom verliezen, doordat het object wordt verkocht op een executieveiling. Uit de opbrengst – na aftrek van uitkering van de hypotheekverstrekker – wordt dan de vordering voldaan.

Desondanks kunnen de gevolgen van beslaglegging worden opgeheven door in een kort geding procedure de tenuitvoerlegging van het vonnis te schorsen. In een dergelijk executiegeschil geldt een hoge drempel en kan onder andere het beslag worden opgeheven indien evident is dat de gerechtelijke uitspraak een fout bevat of nieuwe feiten een noodtoestand met zich meebrengen. Tevens kan door het stellen van zekerheid, vaak in in de vorm van een bankgarantie, een dergelijk beslag worden opgeheven. Onze advocaten hebben ruime ervaring met dergelijke executiegeschillen en kunnen de kansen snel met u in kaart brengen.

Verder bestaat er de mogelijkheid om reeds voorafgaand aan of tijdens een gerechtelijke procedure beslag te leggen. Dat betref een zogenoemd conservatoir (bewarend) beslag. Hiermee stelt de schuldeiser op voorhand zeker dat de schuldenaar na afloop van een gewonnen procedure ook daadwerkelijk aan de veroordeling zal kunnen voldoen. Dit betreft vaak zekerheid voor het verhaal van een geldvordering, maar het kan ook gaan om een levering van onroerend goed. In de praktijk conservatoire beslaglegging tevens als pressiemiddel en volgt zonder procedure alsnog betaling. Middels een verzoekschrift (beslagrekest) wordt de voorzieningenrechter om toestemming verzocht voor de beslaglegging. In de afgelopen jaren zijn rechters steeds meer eisen gaan stellen aan het leggen van beslag en dus is het belangrijk om het verzoek goed te onderbouwen. Indien de rechtbank het verlof verleent, dan zal de deurwaarder beslag leggen en dient vervolgens binnen enkele weken de hoofdprocedure te worden gestart.

Wilt u meer weten? De commercieel procesrecht specialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons