De verhouding tussen partijen is ernstig verstoord. Er is sprake van een langdurige nog altijd aanhoudende strijd. Als gevolg hiervan verkeren de kinderen in een ernstig loyaliteitsconflict. De bijzonder curator geeft aan dat de kinderen last hebben van de strijd en de wijze waarop partijen met elkaar omgaan. Voor gezamenlijk gezag is in ten minste vereist dat de ouders in staat zijn tot een behoorlijke gezamenlijke gezagsuitoefening en dat zij beslissingen van enig belang over hun kinderen in gezamenlijk overleg kunnen nemen. Het hof acht de ouders hiertoe onvoldoende in staat. Zo is gebleken dat de communicatie tussen de ouders over belangrijke beslissingen, zoals onderwijs door een onoverbrugbaar verschil in zienswijze van de ouders werd vertraagd, met als gevolg dat bij beide kinderen sprake is van een grote leerachterstand. Gezamenlijke gezagsuitoefening door beide ouders is niet in het belang van de kinderen. De vader wordt alleen met het gezag belast.