Force majeure or contract amendments due to Corona

Legal opportunities to mitigate financial losses from the corona outbreak Because of the corona virus outbreak and the subsequent governmental responses, it is expected that businesses will not (fully and timely) fulfil their contractual obligations. At present this...

Regeling compensatie transitievergoeding langdurig zieke werknemers

Naast de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 treedt op 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Deze regeling beoogt een einde te maken aan ‘slapende dienstverbanden’. Wat dit precies inhoudt en wat...