Zembla uitzending 4 november 2015

In het kader van de medische ondernemingsrechtpraktijk heeft Punt & Van Hapert een aantal artsen bijgestaan in hun geschil met het UMC Utrecht. Zembla heeft in de uitzending van 4 november 2015 ruim aandacht besteed aan dit geschil en de gevolgen daarvan, onder...

Voordelen samenlevingscontract

Het is niet verplicht om een samenlevingscontract te laten opstellen als je gaat samenwonen. Toch is het verstandig om met elkaar afspraken te maken over bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, eventuele vergoedingsrechten over en weer en de verdeling van...

Wild samenwonen

Veel mensen wonen samen zonder samenlevingsovereenkomst. Dat ‘wilde samenwonen’ brengt risico’s met zich mee. Zonder heldere afspraken kunnen (bij de beëindiging van) de samenwoning geschillen ontstaan over onder meer de verdeling van de kosten, eventuele...

Aanzegplicht bij contract voor bepaalde tijd

De werkgever is verplicht een werknemer bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor de duur van zes maanden of langer) die eindigt na 31 januari 2015 uiterlijk één maand voor de afloopdatum schriftelijk te informeren of de overeenkomst (en onder welke...

Concurrentiebeding in overeenkomst voor bepaalde tijd

Er worden strengere eisen gesteld aan het concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Voorkomen dat een concurrentiebeding nietig is? Neem in de arbeidsovereenkomst gemotiveerd op dat het concurrentiebeding noodzakelijk is wegens “zwaarwegende...