• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Algemene voorwaarden

Punt & Van Hapert Advocaten procedeert en adviseert over alle in het bedrijfsleven voorkomende geschillen over de uitvoering van zakelijke contracten. Daaronder vallen ook algemene voorwaarden. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen hiervan en u uiteraard bijstaan bij een geschil hierover.

Bij het aangaan van een overeenkomst zijn de van toepassing verklaarde algemene voorwaarden vaak een belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken. Vooral indien zich een conflict voordoet kunnen de algemene voorwaarden op voorhand voorzien in een bepaalde risicoverdeling of in procedures die gevolgd moeten worden om het conflict te beslechten. Hierbij valt te denken aan een overeengekomen exoneratiebeding (ter beperking van aansprakelijkheid voor schade) of arbitragebeding. Tevens kunnen algemene voorwaarden nader bepalen hoe en waar een product geleverd wordt of hoe diensten worden verricht en tot wanneer daarover kan worden geklaagd.

Vanwege het veelvuldige gebruik van algemene voorwaarden zijn er in het Burgerlijk Wetboek verschillende eisen opgenomen waaraan algemene voorwaarden moeten voldoen. In de wet zijn bijvoorbeeld bepalingen opgenomen over de manier waarop algemene voorwaarden van toepassing moeten worden verklaard op een overeenkomst en zijn bepaalde afspraken verboden indien een overeenkomst wordt aangegaan met een consument. Een veelgemaakte fout is dat de gebruiker (opsteller) van algemene voorwaarden geen redelijke mogelijkheid heeft geboden aan een contractspartij om kennis te nemen van de algemene voorwaarden of dat een contractspartij bij het aangaan van een overeenkomst verwijst naar de eigen algemene voorwaarden zonder de eerder aangeboden algemene voorwaarden van de wederpartij af te wijzen.

Het is daarom altijd van belang om algemene voorwaarden kritisch tegen het licht te houden, zowel inhoudelijk als hoe deze al dan niet ter hand zijn gesteld aan de wederpartij. Dit laatste kan soms in één keer de algemene voorwaarden van tafel vegen. Onze procesadvocaten hebben grondige kennis van de bepalingen die doorgaans worden opgenomen in algemene voorwaarden en hun implicaties.

Wilt u meer weten? De commercieel procesrecht specialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons