Werknemer heeft nabestaanden begeleid in een strafrechtelijke procedure. Werkgever verzoekt ontbinding wegens verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsrelatie. Werknemer zou zich op de zitting theatraal hebben gedragen en zij zou zich in diverse Twitterberichten negatief, denigrerend en minachtend hebben uitgelaten over de rechtbank. Werknemer heeft diverse schriftelijke verklaringen ingebracht die het theatrale gedrag betwisten. Er is volgens de kantonrechter voldoende twijfel of het werknemer is geweest aan wier gedrag de rechtbank zich heeft gestoord. Ook is geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen. Kantonrechter overweegt dat met een aantal tweets grenzen zijn overschreden, maar dat werknemer dat inziet en aangeeft dat zij moeite had haar emoties met betrekking tot de zaak te verwerken. Daarbij wenste de teamvoorzitter strafrecht van de rechtbank dat de kwestie met de betreffende werkneemster werd besproken, niet dat zij werd ontslagen. Het Twitteraccountant van werknemer is bovendien afgesloten en niet is gebleken dat de Twitterberichten aandacht hebben getrokken. laat staan reacties hebben opgewekt. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.

www.pvhadvocaten.nl/news
AR 2017-0700
https://lnkd.in/gCPBiVY,