Werknemer betwist dat hij de brief (juni 2016) heeft ontvangen en betwist dat hij het e-mailbericht van 24 juni 2016 heeft gelezen. Door de stelling van de werknemer dat het inleveren van de laptop en andere bedrijfsgoederen te maken had met de vrijstelling van de werkzaamheden, kunnen de contacten daarover ook niet tot de conclusie leiden dat hij op de hoogte was van het einde van het dienstverband per 1 november 2016.  Anders is dit voor wat betreft het bericht van 27 september 2016 dat de werkgever via Linkedin naar de werknemer heeft gestuurd. Daarin spreekt werkgever over laatste afrekening en wordt werknemer verzocht de lease-auto in te leveren. Aan het schriftelijkheidsvereiste is voldaan. Werknemer heeft dit niet betwist. Werknemer heeft in de tussenliggende periode op geen enkel moment verzocht zijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Verzoek om de aanzegvergoeding wordt afgewezen.