De werkgever is verplicht een werknemer bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor de duur van zes maanden of langer) die eindigt na 31 januari 2015 uiterlijk één maand voor de afloopdatum schriftelijk te informeren of de overeenkomst (en onder welke voorwaarden) wordt voortgezet of beëindigd. Bij het niet-naleven van deze verplichting is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. Dat kunt u dus voorkomen door de werknemer tijdig te informeren.

 

Door: mr. Marjolein van Vliet op 14 juli 2015