Consumentenkopers dienen bij non-conformiteit tijdig te klagen. Het moment van daadwerkelijk ontdekken van de non-conformiteit is het moment waarop de termijn voor de wettelijke klachtplicht gaat lopen.

Slechtlopend dressuurpaard

Kopers hebben een dressuurpaard gekocht voor een bedrag van € 10.000,–. Voorafgaand aan de levering van het paard wordt het paard gekeurd door een dierenarts. De dierenarts heeft bij die keuring geen veterinaire bezwaren tegen het gebruik van het paard als dressuurpaard vastgesteld. Na een opstartperiode van een aantal maanden blijkt echter dat het paard niet goed loopt. Een masseur/kraker en vernieuwing van het zadel bieden geen soelaas. Daarom heeft de koper het paard laten onderzoeken bij de dierenarts. Na dit bezoek blijkt dat er op de keuringsfoto’s van de aankoopkeuring een gebrek te zien is. Het blijkt dat er iets zichtbaar is in de hals als gevolg waarvan kopers aangeven dat zij het paard niet hadden gekocht als zij dit ten tijde van de koop hadden geweten.

Koopsom terug

Kopers willen de koopsom van € 10.000,– terug nu het paard niet beantwoordt aan de overeenkomst. Voor een geslaagd beroep op non-conformiteit van het paard dienen kopers tijdig te klagen bij de verkoper. Op kopers rust in dat geval dus een klachtplicht die is neergelegd in artikel 7:23 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. De vraag is wanneer de klachtplicht is gaan lopen en of kopers op tijd hebben geklaagd voor een geslaagd beroep op non-conformiteit van het paard.

Termijn klachtplicht

In het geval van een consumentenkoop zoals in deze zaak gaat de termijn van de klachtplicht lopen op het moment dat de consument heeft ontdekt dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt en dus niet al op het moment waarop de koper dit redelijkerwijs had behoren te ontdekken. Kopers hebben vanaf het begin wel gemerkt dat het paard niet goed functioneerde, maar zij wisten niet dat dit kwam door een gebrek waardoor het paard niet geschikt was als dressuurpaard. Kopers hebben dit pas ontdekt na het tweede onderzoek bij de dierenarts, waaruit bleek dat het paard al ten tijde van de levering niet geschikt was als dressuurpaard. Kopers hebben kort daarna geklaagd bij verkopers en dus op tijd geklaagd. Indien u informatie of advies wenst over een (consumenten)koopovereenkomst kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: Eveline Londeman