• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Aansprakelijkheid

Punt & Van Hapert Advocaten procedeert over alle voorkomende geschillen over de uitvoering van zakelijke overeenkomsten en de schade die een van de partijen bij een conflict daarover lijdt. Indien een contractspartij tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen uit een overeenkomst en de wederpartij lijdt daardoor schade, dan is de toewijzing van een schadevergoeding meestal het belangrijkste aspect van een gerechtelijke procedure over de uitvoering van de overeenkomst. Binnen het aansprakelijkheidsrecht bestaan vele onderwerpen die reeds op zichzelf tot een omvangrijke discussie kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld over de veroorzaker van de schadde, de omvang van de schade, de causaliteit, de schuldvraag, het peilmoment en het doel van de geschonden norm. 

Wat betreft de schade die voor vergoeding in aanmerking komt worden er in het Burgerlijk Wetboek twee vormen van schade benoemd: vermogensschade en ‘ander nadeel’. Vermogensschade heeft betrekking op de schade die een partij lijdt als gevolg van geleden verlies en/of gederfde winst. Ander nadeel heeft daarentegen betrekking op immateriële schade. Een belangrijk verschil bij de toekenning van een schadevergoeding is dat vermogensschade zoveel mogelijk concreet wordt berekend en dat immateriële schade abstract wordt begroot.

Op grond van de wet en rechtspraak bestaan er diverse bijzondere vormen van aansprakelijkheid zoals bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid. Door de bijzondere aard van deze vormen van aansprakelijkheid zijn er in dergelijke aansprakelijkheidsprocedures steeds specifieke regels en criteria van toepassing, die doorgaans in jurisprudentie verder zijn ontwikkeld. Het is cruciaal om daarbij steeds de juiste norm als uitgangspunt te nemen, zowel bij het instellen van een schadevordering als bij het verweer tegen een schadeclaim. Onze advocaten hebben hier ervaring mee.

Wilt u meer weten? De commercieel procesrecht specialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons