(Ver)kopers van woningen en makelaars opgelet: een makelaar die onjuiste informatie verstrekt over de woonoppervlakte van een woning is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de onjuiste informatie.

Woonoppervlakte onjuist

Kopers hebben een woning gekocht van verkopers. De koopprijs bedroeg € 189.500,–. Volgens de verkooppagina op de website van Funda heeft de woning een woonoppervlakte van 150 m2. Ook de verkoopbrochure van de woning vermeldt een woonoppervlakte van 150 m2.

Na het sluiten van de koopovereenkomst heeft een deskundige in opdracht van de kopers de woning ingemeten overeenkomstig de voor NVM-makelaars geldende meetinstructie (NEN 2580). Daaruit blijkt dat de woonoppervlakte van de woning slechts 124 m2 bedraagt.

Schadevergoeding

Kopers eisen schadevergoeding. Zij stellen dat zij als gevolg van de onjuiste vermelding van het woonoppervlakte van de woning schade hebben geleden, nu zij geen 150 m2 maar 124 m2 woonoppervlakte hebben gekocht. Kopers waren de koopovereenkomst niet aangegaan als hun voorafgaand aan de koop de juiste woonoppervlakte zou zijn meegedeeld.

De vraag is hoe de omvang van deze schade dient te worden bepaald.

Omvang van de schade

De omvang van de schade van de kopers dient te worden bepaald door vergelijking van de huidige situatie waarin de kopers verkeren met de situatie waarin zij zouden hebben verkeerd wanneer de makelaar zich wel aan de NVM-meetinstructie zou hebben gehouden en de verkoopinformatie een woonoppervlakte van 124 m2 zou hebben vermeld.

De rechter dient de omvang van de schade dus te bepalen op basis van de hypothetische situatie dat kopers de woning niet hadden gekocht bij vermelding van het juiste aantal vierkante meters, gemeten op basis van de NVM-meetinstructie. De rechter zal de schade in dat geval moeten begroten als de omvang van de schade niet nauwkeurig kan worden vastgesteld.

Indien u zekerheid wenst over aansprakelijkheidskwesties, kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: Eveline Londeman