• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Aanneming van werk

Wij staan zowel aannemers en opdrachtgevers (projectontwikkelaars) bij in geschillen over bouwen en andere werkzaamheden van stoffelijke aard. Daaronder vallen bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten, verbouwingen (renovaties), schilderwerk en grondwerk.

Veel geschillen met betrekking tot aannemingsovereenkomsten zien op (het moment van) de oplevering, gebreken en schade door ondeugdelijk werk of vertraging. Het is belangrijk voor zowel aannemer als opdrachtgever om in verschillende fases van het project goed de status van het werk vast te leggen. Waar nodig helpen wij u met het laten opstellen van een deskundig opnamerapport, ter voorbereiding op een gang naar de rechter. Bij schade kunnen onze advocaten ook de correspondentie met de verzekeraar(s) voor u oppakken.

Tevens zijn er vaak discussies over stelposten, meerwerk of minderwerk. Cruciaal is dan uiteraard wat vastligt in de aanneemovereenkomst, maar ook de wijze waarop nadien invulling is gegeven aan het project kan bepalend zijn. Inherent aan bouwprojecten is een wijziging van de oorspronkelijke plannen, al dan niet door voortschrijdend inzicht. Daarom is van groot belang om steeds duidelijk te communiceren over de voortgang van het werk en de financiële consequenties die dit heeft voor zowel aannemer als opdrachtgever. Punt & Van Hapert Advocaten kan in elk stadium die correspondentie voor u verzorgen, al dan niet op de achtergrond en u begeleiden naar de rechter indien partijen onderling niet tot een oplossing kunnen komen. Wanneer wij optreden voor een aannemer die niet wordt betaald, nemen wij bovendien altijd beslaglegging in overweging.

Dikwijls is sprake van een keten, waarbij een hoofdaannemer opdrachtgever is van één of meer onderaannemers, die op hun beurt ook weer werk kunnen uitbesteden. Dat kan voor een partij als tussenschakel meebrengen dat de inzet vooral is om zonder kleerscheuren uit die positie te komen. Wij hebben veel ervaring met een dergelijke strategie. In grotere projecten is het tevens gebruikelijk om te werken met branchevoorwaarden, zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor uitvoering van werken (UAV). In dat geval is doorgaans niet de overheidsrechter bevoegd, maar de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Uiteraard kunnen onze advocaten u ook van dienst zijn bij het opstellen van verschillende overeenkomsten (naast aanneemovereenkomsten ook samenwerkingsovereenkomsten) en algemene voorwaarden. Met onze ervaring is vele soorten geschillen kunnen wij u gericht adviseren over de risico’s en de beste wijze om de afspraken schriftelijk vast te leggen.

Wilt u meer weten? De vastgoedspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons