• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Aandeelhoudersovereenkomsten - Punt van Hapert AdvocatenOndernemingsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten - Punt van Hapert AdvocatenOndernemer &
echtscheiding

Aandeelhoudersovereenkomsten - Punt van Hapert AdvocatenArbeidsrecht

Aandeelhoudersovereenkomsten - Punt van Hapert AdvocatenVastgoed

Aandeelhoudersovereenkomsten

Aandeelhouders kunnen in aanvulling op de statuten afspraken maken over de manier waarop zij het aandeelhouderschap vormgeven. Deze afspraken gaan vaak over de onderlinge verhoudingen tussen de aandeelhouders en eventueel ook de overige organen binnen de vennootschap. Daarin regelen zij bijvoorbeeld in welke situaties een aandeelhouder aandelen moet aanbieden en hoe die aandelen dan worden gewaardeerd, onderlinge stemafspraken, voor welke bestuursbesluiten goedkeuring nodig is van de algemene vergadering van aandeelhouders en onder welke omstandigheden kapitaal moet worden bijgestort en wat de gevolgen daarvan zijn voor de aandelenverhouding (wel of geen verwatering). De inhoud van een aandeelhoudersovereenkomst moet goed aansluiten op de statuten.

Andere veel voorkomende bepalingen in aandeelhoudersovereenkomsten zijn een drag along en/of tag along regeling. Een drag along bepaling maakt het voor de meerderheidsaandeelhouder die zijn aandelen wil verkopen aan een derde mogelijk om de andere aandeelhouders te verplichten ook hun aandelen aan diezelfde koper te verkopen, tegen dezelfde voorwaarden. Aldus kan een onderneming interessanter zijn voor een investeerder, die dan immers niet met iedere (kleine) aandeelhouder afzonderlijk hoeft te onderhandelen. Een tag along bepaling beschermt over het algemeen juist weer de minderheidsaandeelhouder, die de mogelijkheid krijgt om zijn aandelen onder dezelfde voorwaarden mee te verkopen aan de koper van de meerderheidsaandeelhouder.

Partijen kunnen ook good leaver en bad leaver bepalingen opnemen. In deze bepalingen staat op welke manier de prijs van de aandelen moet worden vastgesteld bij uittreden, afhankelijk van de concrete situatie die tot uittreden heeft geleid, die in meer of mindere mate verwijtbaar is.

Naast deze voorbeelden zijn er ook nog vele andere scenario’s te bedenken en hangt het altijd van de gewenste wijze van samenwerken af, die vaak ook gerelateerd is aan het soort onderneming. Wilt u meer weten? Onze ondernemingsrechtspecialisten helpen u graag bij het opstellen van een passende aandeelhoudersovereenkomst.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons